Wat te doen na een overlijden

Onderstaand vindt u een checklist van handelingen welke verricht moeten worden in geval er een overlijden plaatsvindt, dit om te voorkomen dat belangrijke beslissingen over het hoofd gezien worden.

Direct na overlijden:

 • bij overlijden thuis, de dienstdoende arts waarschuwen
 • contact opnemen met: Uitvaartverzorging Serry tel: 010-524 01 23
 • nagaan of er een testament of wensenformulier aanwezig is

Zorg dat u het volgende klaar heeft liggen:

 • kleding voor de overledene
 • eventueel een trouwboekje
 • ID kaart of paspoort, van de overledene en van de opdrachtgever
 • uitvaartpolissen
 • adressenlijst voor het eventueel verzenden van rouwbrieven

Uitvaartverzorging Serry zal zorgdragen voor:

 • de verzorging van de overledene
 • het eventueel overbrengen van de overledene naar een uitvaartcentrum
 • of het plaatsen van de benodigde koelapparatuur t.b.v. het opbaren in het woonhuis
 • het verzenden van rouwbrieven
 • het plaatsen van advertenties in de krant
 • het reserveren van tijden t.b.v. de begrafenis of crematie
 • afspraken maken met kerkelijke instellingen
 • een condoleanceregister
 • de aangifte van overlijden op het gemeentehuis
 • een uittreksel uit het overlijdensregister
 • het verzenden van polissen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en)
 • na enige tijd kunnen wij dankbetuigingen voor u verzorgen
 • nazorg, het nabespreken van de uitvaart

Checklist voor nabestaanden:

 • is er een testament aanwezig? Zo ja, onmiddellijk contact opnemen met uw notaris
 • via het Centraal Testamentregister kunt u kosteloos schriftelijk opvragen of er een testament is opgemaakt (Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag, onder overlegging van een kopie van de akte van overlijden)
 • is de bank of spaarrekening geblokkeerd? Maak een afspraak met de notaris voor het verkrijgen van een verklaring van Erfrecht
 • wijzigen van eventueel huur en/of zorgtoeslag
 • wijzigen van eventueel bijstandsuitkering
 • regelen van voogdij voor minderjarige kinderen
 • verzilveren van eventueel uitvaartpolissen
 • wijzigen of opzeggen van abonnementen op krant/weekblad(en)/tijdschriften/lidmaatschappen van verenigingen/kerk/vakbond/bejaardenbond/omroep, gegevens bij energiebedrijf, telefoon/internet/verzekeringen
 • verstrekken van inlichtingen ten behoeve van Inspectie Successie rechten
 • aangifte inkomstenbelasting

Neem direct contact op met een arts
Maak dan een afspraak met:
Uitvaartverzorging Serry
Tel: 010-524 01 23