Testament
Bij leven laat men vaak zijn of haar wensen voor wat betreft de uitvaart en de nalatenschap, in samenwerking met een notaris, in een testament vastleggen. De nabestaanden, vrienden of instellingen kunnen erven. Men kan een testament maken om nabestaanden uit te sluiten. Tegenwoordig kunnen, met de nieuwe wetgeving, ook de kinderen uitgesloten worden van de erfenis. Zij kunnen dan alleen een beroep doen op het legitieme deel. Nadat de notaris alles heeft genoteerd en in een testament heeft vastgelegd krijgt men dit thuisgestuurd. De notaris bewaart een kopie in zijn eigen archief en stuurt een kopie naar het Centraal Testamentenregister in Den Haag. In het testament kan onder andere staan hoe de uitvaart geregeld moet worden, door wie en hoe de erfenis verdeeld moet worden. Als er een testament aanwezig is dan zal men de notaris moeten inschakelen. Hij zal een kopie van de akte van overlijden nodig hebben om het testament ten uitvoer te brengen.

Aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap
Bij het aanvaarden van de nalatenschap worden ook de bijbehorende schulden geaccepteerd, zelfs als (achteraf) blijkt dat de schulden hoger blijken te zijn dan de bezittingen in de nalatenschap. Het kan daarom verstandig zijn om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, daarmee wordt de nalatenschap geaccepteerd onder voorbehoud van de boedelbeschrijving. Zijn er meerdere erfgenamen en een erfgenaam wil uitsluitend beneficiair aanvaarden dan moet de gehele erfenis beneficiair worden afgewikkeld. De kosten van het beneficiair aanvaarden komen ten laste van de nalatenschap. Echter heeft men de erfenis verworpen en geen opdracht gegeven tot de uitvaart, kan de uitvaartondernemer u niet voor de kosten aanspreken, maar wel door de burgemeester. Laat u echter goed voorlichten over het beneficiair aanvaarden aangezien er aan de nodige eisen voldaan moet worden. In sommige gevallen is het zelfs verstandiger om een nalatenschap te weigeren (verwerpen). Het beneficiair aanvaarden en/of verwerpen dient officieel plaats te vinden, de notaris kan u daarbij behulpzaam zijn. Wordt de erfenis verworpen dan worden de kinderen automatisch de wettelijke erfgenamen. Is dit niet gewenst dan moeten ook de kinderen de erfenis verwerpen.

Neemt niemand de uitvaart voor zijn rekening dan wordt die taak toebedeeld aan de burgemeester van de plaats waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De kosten die hiervoor worden gemaakt komen ten laste van de erfenis. Is er geen erfenis dan kan de burgemeester bloed- en aanverwanten aansprakelijk stellen voor deze kosten. Verwerpen of benificiair aanvaarden van een nalatenschap, maakt daar geen verandering in.