Gedenkpagina en live-stream

Op verzoek van de nabestaanden kan er kosteloos een herdenkingspagina worden aangemaakt, welke beschikbaar wordt gesteld om woorden van troost en herinneringen achter te laten en de mogelijkheid te bieden, de familie online te condoleren met het verlies. Ook is het mogelijk indien de familie hiervoor gekozen heeft, de plechtigheid online te kunnen volgen.

De herdenkingspagina blijft voor een jaar online staan.

Inlogcode

Uit respect voor de privacy van de overledene en de nabestaanden is de herdenkingspagina afgeschermd door middel van een inlogcode. Afhankelijk van de keuze die de nabestaanden hier in maken, wordt de code weergegeven op de rouwkaart, in een advertentie of u toegezonden per mail.

Met inlogcode 1234 kunt u onderstaand voorbeeld bekijken.

Klik op de foto om naar een gedenkpagina te gaan of om de livestream te kunnen bekijken.