Serry Uitvaartverzorging verdient Keurmerk persoonlijke Uitvaart.

Bericht geplaatst in weekblad de Heraut van woensdag 30 september 2015

Bergschenhoek – Als eerste in Lansingerland is aan Serry Uitvaartverzorging het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart toegekend. Bijzonder, omdat bij de toekenning van dit keurmerk de ondernemer niet wordt beoordeeld op procedures en protocollen door een externe organisatie, maar op de wijze waarop de nabestaanden de uitvaart hebben ervaren.

Na elke uitvaart vraagt de uitvaartondernemer de nabestaanden of ze enkele vragen willen invullen; een vijftal vragen die men thuis op de website kan beantwoorden. De antwoorden gaan rechtstreeks naar de stichting die het keurmerk uitreikt. Ligt de score tussen 7 en 10, dan mag de ondernemer het keurmerk behouden.

Serry ziet het keurmerk-dat alleen aan kleinere ondernemingen wordt uitgereikt-als een directe beoordeling van het werk. “Je kunt het intern wel voor elkaar hebben binnen je onderneming, maar het is net zo belangrijk dat degenen waar je het voor doet eveneens tevreden zijn. Je blijft alert en betrokken”.

De uitvaartondernemer die in aanmerking wil komen voor een keurmerk moet aan tal van voorwaarden (blijven) voldoen.

“Persoonlijke betrokkenheid en aandacht staan hierin centraal. Elke uitvaart wordt samen met de nabestaande op maat geregeld. Er wordt dus niet gewerkt met vaste protocollen of draaiboeken; men beslist overal zelf over en daar wordt alle tijd voor genomen. Het uitgangspunt is dat de uitvaartverzorger die de uitvaart met de nabestaanden bespreekt ook degene is die de uitvaart begeleidt. Er wordt alleen betaald voor diensten en producten die men afneemt”.

Eigen keuze

Iedereen is vrij in de keuze van een uitvaartonderneming, ongeacht hoe en waar men verzekerd is. Dat geldt dus ook bij een natura uitvaartpolis.