Kwaliteit

Wij voelen ons verplicht ons kwaliteitsniveau continu te verbeteren en dat doen wij door middel van een enquête formulier.
Op ons enquête formulier kunt u door middel van 8 korte vragen ons beoordelen en heeft u de mogelijkheid aanvullende aanbevelingen te doen.

Uitvaartverzorging Serry stelt als doel minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • de uitvaartonderneming is een kleinschalige lokale onderneming
  • persoonlijke aandacht en betrokkenheid staan centraal. U beslist alles zelf
  • iedere uitvaart wordt samen met u op maat samengesteld. Er wordt geen gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en/of protocollen
  • u ontvangt uiterlijk de volgende dag een transparante concept begroting
  • u betaalt alleen voor diensten en producten die u daadwerkelijk afneemt
  • de uitvaart hoeft niet direct in één gesprek geregeld te worden. De uitvaartverzorger komt, indien u dat wenst, iedere dag persoonlijk bij u langs om beetje bij beetje meer vorm aan de uitvaart te geven
  • de uitvaartondernemer besteedt alle tijd die nodig is om samen met u een persoonlijke uitvaart te creëren. Er is geen maximum tijd die aan het verzorgen van een uitvaart wordt besteed
  • het uitgangspunt is, dat de uitvaartverzorger die de uitvaart met u bespreekt, ook degene is die u op de dag van de uitvaart begeleidt

Vergeet u echter ook niet dat u altijd vrij bent om uw eigen uitvaartondernemer te kiezen. Ongeacht hoe en waar u bent verzekerd (dus ook bij een natura uitvaartpolis).

Uw beoordeling
Na de uitvaart ontvangt u van ons een brief met daarin het verzoek of u de beoordeling wilt invullen.