Teksten voor op de dankbetuiging

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd,
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze …

Voornaam Achternaam

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden,
bloemen, praktische hulp of een luisterend oor.
Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne
brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn/onze …..

Voornaam Achternaam

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om verder te gaan.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van mijn/onze ….

Voornaam Achternaam

Uw aanwezigheid op de dag van de crematie/begrafenis
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies..

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

zeggen wij u hartelijk dank.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

In ons verdriet om het heengaan van mijn/onze

Voornaam Achternaam

mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden.

Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Door de grote hoeveelheid bewijzen van deelneming die wij mochten

ontvangen na het overlijden van mij/onze

Voornaam Achternaam

kan ik in eerste instantie niets anders doen dan op deze wijze bedanken.
Het heeft mij en mijn familie heel erg goed gedaan te merken dat …… zo geliefd was.

zo geliefd was.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

betuigen wij u onze oprechte dank.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, die wij als
familie ontvingen tijdens zijn/haar ziekbed en bij zijn/haar overlijden.
Woorden schieten te kort, maar weet dat alle reacties ons een grote troost
zijn bij de verwerking van het heengaan van mijn/onze

Voornaam Achternaam

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

De ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes, bloemen en de overweldigende
belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van

Voornaam Achternaam

hebben ons een enorme steun gegeven om zijn/haar verlies te verwerken.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen bedanken voor
de kaarten, lieve brieven, bloemen en aanwezigheid. Het is voor ons een grote
troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd.

Ondertekening

Plaats, datum

Voor de wijze waarop u met ons hebt meegeleefd tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

betuigen wij u onze oprechte dank.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen van mijn/onze ….

Voornaam Achternaam

Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun geweest.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
’t Geeft ons moed om verder te leven.

De vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn/onze….

Voornaam Achternaam

hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven en
kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze…….

Voornaam Achternaam

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige
afscheidsdienst in de kerk/begrafenis/crematieplechtigheid.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat …… (naam)
in zijn/haar leven voor velen zoveel heeft betekend.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het afscheid van mijn/onze….

Voornaam Achternaam

terzijde stonden.
De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel
dit niet alleen te dragen.
Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap
en liefde, bloemen en brieven.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Wij zijn intens verdrietig, maar dat zal veranderen in weemoed
en weemoed in heimwee. Heimwee naar een mooie tijd met veel
goede herinneringen en heimwee naar een bijzonder mens

Voornaam Achternaam

Wij danken iedereen die ons verdriet heeft verstaan en in de vorm van steun,
bloemen, brieven, kaarten en aanwezigheid bij de begrafenis/crematie
hier uiting aan heeft gegeven.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Aan allen, die tijdens het ziekbed, het overlijden
en de begrafenis/crematie van mijn/onze…..

Voornaam Achternaam

hun liefdevolle belangstelling en steun aan
ons hebben betoond, betuigen wij onze welgemeende dank.
Uw warmte en medeleven hebben ons hart verlicht in deze droevige tijd.

Ondertekening

Plaats, datum

——————————————————————————-

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het
overlijden van mijn/onze….

Voornaam Achternaam

Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij
iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld.
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en een luisterend oor.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Zonder …. (naam) is alles anders. Het doet ons goed zoveel brieven, bemoedigende
woorden, een kus of een handdruk te hebben ontvangen na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

Wij danken u hiervoor hartelijk.

Ondertekening

Plaats, datum

—————————————————————————————–

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij
ontvingen na het overlijden van mijn/onze…..

Voornaam Achternaam

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.

Ondertekening

Plaats, datum