Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering voorkomt dat uw naasten straks voor hoge kosten komen te staan en de kosten van een uitvaart zelf moeten betalen. Er zijn verschillende verzekeringsvormen. Een kapitaalverzekering biedt de meeste vrijheid, er wordt immers een kapitaal uitgekeerd na het overlijden waarmee meestal de kosten van de uitvaart gedekt zijn.

Een andere vorm van verzekeren is een natura verzekering. Deze keert geen geld uit maar biedt een vast pakket aan diensten en producten. Wanneer alternatieven de voorkeur genieten en u wilt bijvoorbeeld een andere kist, zal er meestal moeten worden bijbetaald.

Bij deze vorm van verzekeren wordt vaak de indruk gewekt dat u gebonden bent aan een bepaalde uitvaartondernemer, maar vergeet niet: u bent vrij in de keuze van een uitvaartondernemer. Verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht de verzekerde som uit te keren. Zij zullen erop wijzen dat er extra kosten aan verbonden kunnen zijn, daarmee bedoelen ze dat met uitvaartondernemers waarmee ze geen contract hebben geen scherpe prijsafspraken zijn gemaakt.