Depositofonds

Naast het vastleggen van uw uitvaart wensen door middel van het invullen van ons unieke wensenformulier kan ook financieel uw uitvaart worden vastgelegd. Dit kan door middel van een storting in ons depositofonds.

Wat is een deposito?

Een deposito is een vorm van sparen waarbij u geld opzij zet om zelf in de kosten van uw uitvaart te voorzien. Deze stortingen worden op een veilige manier beheerd door Stichting Depositofonds Uitvaartkostenregeling Serry. Het depositofonds is een goede oplossing voor de al wat oudere mensen die toch nog een (aanvullende) dekking voor de uitvaart willen sluiten.

Het afsluiten van een verzekering is vaak op hoge leeftijd niet meer mogelijk of alleen tegen hoge premies. Met deze vorm van sparen worden de nabestaanden bij uw overlijden niet met de onvoorziene financiële uitgave belast. Een depositostorting kan ook een goede aanvulling zijn op een (te lage) uitvaartverzekering. Bij een deposito kunt u zelf het te storten bedrag bepalen. Het bedrag kan ineens gestort worden maar het is ook mogelijk de storting in delen te doen, bijvoorbeeld eens per jaar. De storting kan dus geheel naar draagkracht.

Jaarlijks wordt over het saldo rente bijgeschreven (dus rente op rente). Het rentepercentage wordt ieder jaar door het bestuur vastgesteld. Jaarlijks ontvangt u bericht over de hoogte van het saldo van uw deposito uitvaartkostenregeling en van het geldende rentepercentage. Bij overlijden wordt het ingelegde bedrag, verhoogd met de bijgeschreven rentevergoeding, verrekend met de kosten van de uitvaart.

De voordelen van een deposito storting zijn:

  • er worden geen vragen over de gezondheid gesteld dit in tegenstelling bij een uitvaartverzekering
  • het bedrag dat u wilt storten is geheel vrij en kan naar draagkracht gespaard worden
  • er is geen maximum leeftijd
  • geen jarenlange premie betalingen
  • veilige aanvulling op uw huidige uitvaartverzekering

Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunnen wij desgewenst in een persoonlijk gesprek in uw eigen omgeving de mogelijkheden met u bespreken.
Uiteraard is dit geheel vrijblijvend en zonder kosten.

Tot en met 2008 kon het gestorte deposito-bedrag worden aangemerkt als buitengewone last die aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2009 is dat niet meer toegestaan. Voor de meest recente informatie hieromtrent, zie www.belastingdienst.nl